Často kladené otázky /FAQ/ o CCV

Businesspeople, or businesswoman and client

Často kladené otázky /FAQ/ o CCV

 

 1. Čo je CCV?

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® je test na odhad predajcov, vytvorený s cieľom identifikovať najúspešnejších predajcov, ktorý budú mať najväčší vplyv na zisky vašej firmy.

 1. Koľko užívateľov môžem vytvoriť?

Na počet vytvorených užívateľov nie je stanovený limit.

 1. Môžem test používať v rôznych krajinách?

Na prístup ku systému potrebujete iba počítač s prístupom na internet a prístupový kód ku vášmu kontu.

 1. Ako dlho trvá, kým dostanem výsledky testu?

Predbežné výsledky sú dodané okamžite

 1. Dokáže výsledky interpetovať iba odborník?

Nie, každý dokáže interpretovať výsledky testov, po absolvovaní 30 minútového kurzu.

 1. Aké faktory určujú úspešného predajcu, ako sa odlišuje od ostatných?

Extenzívne výskumy vykonané firmou VYA Consulting© identifikovali 6 základných a nevyhnutných kompetencií, na základe ktorých sa odlišuje výkon predajcov.

Ak majú všetci rovnaké vzdelanie a prax, sú to práve nasledujúce kompetencie, ktoré zvyšujú úspešnosť predajcu.

 • Energickosť
 • Iniciatíva
 • Presvedčivosť
 • Sila ega
 • Motivácia niečo dosiahnuť
 • Sebadôvera

Spomínané kompetencie predajcu boli potvrdené viacerými štúdiami, kde sa sledovali rôzne faktory ako je úroveň manažmentu bonusy, pracovné podmienky a podobne.

 1. Robil sa výskum aj o predajcoch z iného kultúrneho prostredia?

CCV® test predajcov bol overovaný na predajcoch po celom svete a to s vynikajúcimi výsledkami. Štúdie validity sa robili v Brazílii,  Mexiku, Španielsku, Jordánsku, Nigérii,  Indonézii, Indii a mnohých ďalších krajinách.

 1.   Koľko krát bol tento test už použitý?

Viac ako 1 milión CCV® testov už bolo použitých.

 1. Ako bola overená validita testu CCV®?

CCV®Systém podporuje prediktívnu validitu, a výsledky CCV® testu vykazujú validitu pri porovnaní výsledkov  CCV® psychometrického testu predajcov so skutočnými výsledkami predaja u hodnotených zamestnancov.

Dodnes bolo realizovaných viac ako 100 štúdií, ktoré analyzovali validitu údajov v rôznych firmách na celom svete. Sledovali vysokú prediktibilitu výkonov predajcov u úspešných predajcov používaním CCV®  testu predajcov.

CCV® test demonštroval vysokú prediktivitu výkonov predajcov zamestnaných v rôznych oblastiach a odvetviach: maloobchod, predaj finančných produktov a služieb, poisťovníctvo, telekomunikácie, a mnohých iných.

10. Môžem hodnotiť moju predajnú silu?

Áno. Môžete vykonať rýchlu a presnú diagnostiku vašej predajnej sily, čo vám umožní zorganizovať primerané opatrenia v oblasti školení a vývoja.

11. Ktoré zručnosti hodnotí test CCV®?

CCV®test pre odhad predajnej sily a vývoja je sleduje nasledujúce zručnosti:

 • Energickosť
 • Iniciatíva
 • Presvedčivosť
 • Sila ega
 • Motivácia niečo dosiahnuť
 • Sebadôvera

12. Čím sa líši CCV® test kúpnej sily od iných podobných testov?

Základnou odlišnosťou je, že  CCV® test predajcov má schopnosť PREDPOVEDAŤ správanie predajcov v budúcnosti. To znamená, že použitím tohto systému je možné predpovedať, ktorí z predajcov dosiahnu najvyšší objem predaja.

13. Je test CCV® dostupný aj v iných jazykoch?

CCV® hodnotiaci test je dostupný v rôznych jazykových mutáciách. .

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?