Cieľom každého procesu výberu ľudí je predpovedať, ako sa bude daný človek správať pri výkone zamestnania, ak bude prijatý. Preto je dôležité mať k dispozícii správne nástroje hodnotenia, ktoré sú schopné presne predpovedať jeho pracovné výkony, takže sa zamestnávateľ vyhne chybám pri výbere a zamestná iba ľudí, u ktorých identifikoval veľký potenciál byť úspešným predajcom.

Dodnes bolo vykonaných viac ako 100 štúdií validity predikcie CCV® hodnotiacich testov v rôznych oblastiach predaja.

Vybrali sme z nich 2 štúdie s rôznych oblastí, aby sme demonštrovali schopnosti predpovedať, ktorú má  CCV® test predajcov v rôznych oblastiach priemyslu.

 
Predikcia pracovného výkonu v telekomunikačných službách  (+200,000 zamestnancov)

Predaj vo veľkých firmách

13.12.12

Podrobnosti

Medzinárodná telekomunikačná spoločnosť s viac ako 200 000 zamestnancami použila  CCV® test hodnotenia predajcov na  33 predajcoch so zameraním na predaj vo veľkých firmách.

Neskôr porovnali priemerný počet predaných telefónnych liniek počas troch mesiacov (September-November 2012) v skupine predajcov, ktorú test CCV® (CCV ≥50) odporučil so skupinou, ktorú neodporučil  (CCV<50).

Výsledky

Výsledky porovnania ukazujú, že skupina predajcov doporučená testom CCV® predala priemerne  42,7  telefónnych liniek mesačne a skupina neodporučená testom CCV® predala priemerne iba 12,3 linky. V percentuálnom vyjadrení skupina predajcov doporučených testom CCV® predala o 247% viac telefónnych liniek za tri mesiace trvania štúdie (307% v Septembri, 138% v Októbri, a 358% v Novembri) ako skupina, ktorú test CCV® nedoporučil.

Priemerný mesačný predaj (US$)

Predaj vo veľkých firmách (n=33)

ventas_promedio

Priemerný mesačný predaj telefónnych liniek

Predaj vo veľkých firmách (n=33)

September-November 2012

ventas_mensuales

Výsledky boli zatriedené podľa prediktívnej kapacity testov CCV®a finančných ziskov spojených s ich využívaním pri výbere zamestnancov.

 

 

Predikcia predaja pôžičiek v medzinárodnej banke  (+10 000 zamestnancov)

Profesionálny predajcovia finančných produktov

3.8. 2012

Podrobnosti 

Významná banka s viac ako 10 000 zamestnancami vyhodnocovala pracovný výkon 39 profesionálnych predajcov pôžičiek počas štyroch mesiacov (Február  -Máj 2012). Porovnávala skupinu predajcov doporučených testom CCV® (CCV≥50) a skupinu, ktorú test nedoporučil (CCV<50).

Výsledky

Výsledky ukázali, že profesionálni predajcovia odporúčaný testom CCV®predali v priemere mesačne 179 578,61 € na pôžičky, a tí, ktorých test CCV® nedoporučil predali mesačne pôžičky iba za 125 741,29 €. Pri porovnaní oboch skupín, skupina odporúčaná testom  CCV® predala počas štyroch mesiacov trvania štúdie o 43% (54.320,00 €) viac ako skupina, ktorú test  CCV®nedoporučil.

úverové Sales

Profesionálny predajcovia finančných produktov (n=39)

Grafico2

Výsledky boli zatriedené podľa prediktívnej kapacity testov CCV®a finančných ziskov spojených s ich využívaním pri výbere zamestnancov. Keď zoberieme do úvahy, že rozdiel v mesačnom zisku medzi skupinou doporučených a nedoporučených testom CCV® bol okolo $ 70 000, investícia do CCV® testu predajcov sa rozhodne vyplatila.

Výsledky ukázali, že CCV® test predajcov má medzinárodnú validitu a je vysoko výkonným nástrojom v hodnotení predajcov v bankovom a finančnom sektore.

Prediccion4
ventas_mensuales
Prediccion10
Prediccion11 - Eslovaco

Below are examples of the companies which has used our assessment solutions.

Staňte sa distribútorom

Niektoré z výhod našich posudkových systémov sú:

  • Systémy sú vysoko ziskové pre spoločnosti, ktoré ich zaviedli, a majú vysokú návratnosť investície.
  • Systémy sú jednoducho ovládateľné, na obsluhu, nevyžadujú experta v oblasti ľudských zdrojov ani na vyhodnotenie výsledkov.
  • Umožňujú oddeleniu ľudských zdrojov byť strategicky prepojeným s víziou celej firmy.
  •  Licencie na exkluzívne systémy sa udeľujú výlučne so súhlasom vývojárov.
  • Umožňujú automatizáciu výberu osôb a ich hodnotenia, čím šetria čas.

Ak máte know-how a máte sieť kontaktov na firmy vo vašom okolí, ktorým by ste naše posudkové systémy mohli ponúknuť, kontaktujte nás prosím,  pro viac informácií.

De ce să folosiți ERI?

ERI® EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY®  je test na odhad výberu ľudí,vytvorený za účelom zlepšenia výber zamestnancov a prácu manažmentu ľudských zdrojov (HRM) vo firmách po celom svete, tým, že identifikuje najviac výkonných a spoľahlivých  zamestnancov.

Je medzinárodne uznávaný ako presný test so širokým záberom. ERI® test pre výber ľudí identifikuje úroveň rizika neproduktívneho správania u uchádzačov o zamestnanie ešte predtým, ako ich príjmete. Tiež poskytuje profil možných rizík na základe siedmych faktorov správania ľudí:

De ce să folosiți CCV?

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® je test na hodnotenie predajcov, vytvorený na identifikáciu vysoko výkonných predajcov, ktorý budú mať najväčší vplyv na vašu firmu.

CCV® test hodnotenia predajcov dokázal svoje opodstatnenie  tým, že správne odhadol schopnosti  predajcov na rôznych pozíciách a v rôznych oblastiach: maloobchodný predajca, predajca finančných produktov a služieb, predajca poistenia, zamestnanec telefónneho centra a mnohých iných.

Od svojho vzniku v roku 2005, psychometrický test CCV® podstúpilo viac ako 1 milión uchádzačov o zamestnanie na predajných pozíciách na celom svete a jeho presnosť stále stúpa.

CCV® test schopnosti predávať je založený na šiestich prediktívnych faktoroch úspešnosti predaja:

Najnovšie správy

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?