ERI® JE VYSOKO PREDIKTÍVNY TEST NA VÝBER A ODHAD ĽUDÍ

Je medzinárodne uznávaný ako presný test so širokým záberom. ERI® test pre výber ľudí identifikuje úroveň rizika neproduktívneho správania u uchádzačov o zamestnanie ešte predtým, ako ich príjmete. Tiež poskytuje profil možných rizík na základe siedmych faktorov správania ľudí:

Bestechung

Unable to Wake up In Time

Tiež poskytuje profil možných rizík na základe siedmych faktorov správania ľudí:

  • Zdvorilosť
  • Dôveryhodnosť
  • Svedomitosť
  • Emocionálna zrelosť
  • Bezpečnosť pri práci
  • Pravdepodobnosť dlhodobej spolupráce
  • Neprítomnosť nevhodných pracovných návykov

Náš tím vedie psychológ zo Severnej Ameriky  Gerald Borofsky (Ph.D.), ktorý je tiež členom Association of Test Publishers (ATP) a bol uznávaným profesorom na Harvard Medical School po dobu 25 rokov. Je medzinárodne známou autoritou vo vývoji hodnotiacich systémov a bol poradcom Kongresu USA v oblasti politiky ľudských zdrojov.

C4 - Eslovaco

Ako sa dá rýchlo zistiť, či uchádzač o zamestnanie je pre danú pozíciu správny človek.

ERI® test spoľahlivosti zamestnanca je používaný na oddeleniach ľudských zdrojov na celom svete a predviedol svoju vysokú úspešnosť v predpovedaní správania sa a spoľahlivosti uchádzačov o zamestnanie na rôznych pozíciách ako napríklad operátor produkcie, pokladník, strážna služba, predavač, zástupca pre styk so zákazníkmi, skladník v supermarkete, pracovník call-centra, administratívny pracovník a iné.
Small business owner portrait

ERI® test pre výber ľudí rýchlo, jednoducho a presne vyhodnotí produktivitu a spoľahlivosť zamestnanca.

ERI® hodnotenie výberu ľudí bolo vytvorené pred 30 rokmi a dodnes ho podstúpilo viac ako 5 miliónov uchádzačov o zamestnanie na celom svete, čím sa značne zredukovali prípady zvýšených nákladov a zamestnaneckých krádeží.

ERI® test pre výber ľudí je psychometrické vyhodnotenie uchádzačov o zamestnanie, ktoré umožňuje osobám z manažmentu ľudských zdrojov robiť lepšie rozhodnutia, pretože im poskytuje objektívne informácie o ľuďoch ešte predtým, ako ich zamestnajú, dokáže odhadnúť ich budúcu pracovnú produktivitu.

Redukcia výpovedí zo zamestnania kvôli problémom v obchodnom dome

 ERI® test pre výber ľudí je psychometrické vyhodnotenie uchádzačov o zamestnanie, ktoré umožňuje osobám z manažmentu ľudských zdrojov robiť lepšie rozhodnutia, pretože im poskytuje objektívne informácie o ľuďoch ešte predtým, ako ich zamestnajú, dokáže odhadnúť ich budúcu pracovnú produktivitu.

Redukcia výpovedí zo zamestnania kvôli problémom v obchodnom dome (+30 000 zamestnancov)

Predajcovia

Gráfico1 ERI

Výsledky boli jasné. Skupina, ktorú test ERI® nedoporučil zamestnať mala náklady 51%, a skupina doporučená testom ERI® Employee Reliability Inventory mala náklady iba  31%; inými slovami, nedoporučený testom ERI® mali o  61% vyššie náklady ako tí, ktorých test doporučil.

Predpoveď pracovných výkonov v medzinárodnej banke

V ďalšej štúdii hodnotili  76 bankových úradníkov zamestnaných vo veľkej banke s celosvetovým pôsobením. Podstúpili ERI® test pre výber zamestnancov a potom boli sledované po dobu 3 mesiacov ich pracovné výkony.

Predpoveď pracovných výkonov v medzinárodnej banke
Bankoví úradníci

Prediccion10
Pri porovnaní doporučených a nedoporučených úradníkov, ktorí podstúpili ERI® test pre výber ľudí, sa zistilo, že zo skupiny, ktorú test doporučil 17% malo vysoký výkon a zo skupiny, ktorú nedoporučil nikto nedosiahol vysokú úroveň pracovného výkonu.
M5 - Eslovaco

TECHNICKÉ PARAMETRE

NÁZOV: EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY

ROK VÝROBY: 1986

POČET TESTVANÍ DOSIAĽ: viac ako 5 000 000 na celom svete vo viac ako 7 000 firmách.

POČET OTÁZOKS: 81

ČAS TESTOVANIA: 10-15 minút

VALIDITA: viac ako 150 štúdií potvrdilo prediktívnu validitu

SPOĽAHLIVOSŤ: Test a skutočnosť vykazujú signifikantnú koreláciu.

VÝSLEDKY: ihneď

JAZYKY: množstvo jazykových mutácií

ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI: Vyhovuje nariadeniam o rovnakých príležitostiach a anti-diskriminačnej politike; neuprednostňuje ľudí podľa kultúry, rasy, pohlavia ani veku.

OTÁZKY: Systém ERI® nepoužíva nevhodné konštatovania ani otázky.
POUŽITIE: Odhad uchádzača o zamestnanie.

DRUH PRÁCE: Rôzne pracovné pozície, zdôrazňuje možnosti na operačnej úrovni a využíva zrozumiteľné otázky.

ŠKÁLY:

Zdvorilosť
Dôveryhodnosť
Svedomitosť
Emocionálna zrelosť
Bezpečnosť pri práci
Pravdepodobnosť dlhodobej spolupráce
Neprítomnosť nevhodných pracovných návykov
UKÁŽKA VÝSELDKOV pozri príklad

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?