Cieľom každého procesu výberu ľudí je predpovedať, ako sa bude daný človek správať pri výkone zamestnania, ak bude prijatý. Preto je dôležité mať k dispozícii správne nástroje hodnotenia, ktoré sú schopné presne predpovedať jeho pracovné výkony, takže sa zamestnávateľ vyhne chybám pri výbere a zamestná iba ľudí, u ktorých identifikoval veľký potenciál byť úspešným predajcom.

Dodnes bolo vykonaných viac ako 150 štúdií  ERI® testov pre  zamestnancov v rôznych oblastiach, a všetky dokázali signifikantnú koreláciu medzi výsledkami testu a skutočným pracovným výkonom a správaním zamestnancov.

Vybrali sme z nich 2 štúdie s rôznych oblastí, aby sme demonštrovali schopnosti predpovedať, ktorú má  ERI® test výberu ľudí v rôznych oblastiach priemyslu.

Redukcia výpovedí zo zamestnania kvôli problémom v obchodnom dome

(+30 000 zamestnancov)

Predajcovia

Podrobnosti

 

V jednej štúdii využil testy ERI® pre výber zamestnancov veľký obchodný dom s viac ako 30 000 zamestnancami a testoval 144 predajcov pri otváraní jednej pobočky. Tieto výsledky NEBOLI využité pre rozhodovania o prijímaní nových zamestnancov, testovali vzorku zo svojich ľudí a rozdelili ich do skupín podľa toho, či ich test doporučil, alebo nie a potom  nasledujúcich  5 mesiacov sledovali ich pracovné výkony.

 

Výsledky

 

Výsledky boli jasné. Skupina, ktorú test ERI® nedoporučil zamestnať mala náklady 51%, a skupina doporučená testom ERI® Employee Reliability Inventory mala náklady iba  31%; inými slovami, nedoporučený testom ERI® mali o  61% vyššie náklady ako tí, ktorých test doporučil.

Analýza údajov odhalila, že tí, ktorých test nedoporučil mali o  60% vyšší podiel výpovedí pre slabú výkonnosť, ako tí, ktorých doporučil. Skutočne  7 zamestnancov bolo prepustených za krádež tovaru, a všetci z nich boli zo skupiny, ktorá dosiahla v teste   ERI® pre výber ľudí slabé skóre, teda nedoporučil by ich prijať do zamestnania.

Redukcia výpovedí zo zamestnania kvôli problémom v obchodnom dome (+30 000 zamestnancov)
144 Predajcovia

Gráfico1 ERI

 

Predpoveď pracovných výkonov v medzinárodnej banke

(+100,000 zamestnancov)

Bankoví úradníci

Podrobnosti

V ďalšej štúdii hodnotili  76 bankových úradníkov zamestnaných vo veľkej banke s celosvetovým pôsobením. Podstúpili ERI® test pre výber zamestnancov a potom boli sledované po dobu 3 mesiacov ich pracovné výkony.

Test na výber ľudí podstúpili bankový úradníci s vysokým pracovným výkonom, podľa dvoch faktorov – mali priemerne najmenej 220 dokončených transakcií za deň a za posledné tri mesiace nemali rozdiely v pokladni.

 

Výsledky

Pri porovnaní doporučených a nedoporučených úradníkov, ktorí podstúpili ERI® test pre výber ľudí, sa zistilo, že zo skupiny, ktorú test doporučil 17% malo vysoký výkon a zo skupiny, ktorú nedoporučil nikto nedosiahol vysokú úroveň pracovného výkonu.

Prediction of Excellent Job Performance in International Bank

Bankoví úradníci

Prediccion10

Redukcia výpovedí zo zamestnania kvôli problémom v obchodnom dome

(+30 000 zamestnancov)

Predajcovia
 

Podrobnosti

 

V jednej štúdii využil testy ERI® pre výber zamestnancov veľký obchodný dom s viac ako 30 000 zamestnancami a testoval 144 predajcov pri otváraní jednej pobočky. Tieto výsledky NEBOLI využité pre rozhodovania o prijímaní nových zamestnancov, testovali vzorku zo svojich ľudí a rozdelili ich do skupín podľa toho, či ich test doporučil, alebo nie a potom  nasledujúcich  5 mesiacov sledovali ich pracovné výkony.

 

Výsledky

 

Výsledky boli jasné. Skupina, ktorú test ERI® nedoporučil zamestnať mala náklady 51%, a skupina doporučená testom ERI® Employee Reliability Inventory mala náklady iba  31%; inými slovami, nedoporučený testom ERI® mali o  61% vyššie náklady ako tí, ktorých test doporučil.

Prediccion10
Prediccion6
Gráfico6 ERI

Staňte sa distribútorom

Niektoré z výhod našich posudkových systémov sú:

  • Systémy sú vysoko ziskové pre spoločnosti, ktoré ich zaviedli, a majú vysokú návratnosť investície.
  • Systémy sú jednoducho ovládateľné, na obsluhu, nevyžadujú experta v oblasti ľudských zdrojov ani na vyhodnotenie výsledkov.
  • Umožňujú oddeleniu ľudských zdrojov byť strategicky prepojeným s víziou celej firmy.
  •  Licencie na exkluzívne systémy sa udeľujú výlučne so súhlasom vývojárov.
  • Umožňujú automatizáciu výberu osôb a ich hodnotenia, čím šetria čas.

Ak máte know-how a máte sieť kontaktov na firmy vo vašom okolí, ktorým by ste naše posudkové systémy mohli ponúknuť, kontaktujte nás prosím,  pro viac informácií.

De ce să folosiți ERI?

ERI® EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY®  je test na odhad výberu ľudí,vytvorený za účelom zlepšenia výber zamestnancov a prácu manažmentu ľudských zdrojov (HRM) vo firmách po celom svete, tým, že identifikuje najviac výkonných a spoľahlivých  zamestnancov.

Je medzinárodne uznávaný ako presný test so širokým záberom. ERI® test pre výber ľudí identifikuje úroveň rizika neproduktívneho správania u uchádzačov o zamestnanie ešte predtým, ako ich príjmete. Tiež poskytuje profil možných rizík na základe siedmych faktorov správania ľudí:

De ce să folosiți CCV?

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® je test na hodnotenie predajcov, vytvorený na identifikáciu vysoko výkonných predajcov, ktorý budú mať najväčší vplyv na vašu firmu.

CCV® test hodnotenia predajcov dokázal svoje opodstatnenie  tým, že správne odhadol schopnosti  predajcov na rôznych pozíciách a v rôznych oblastiach: maloobchodný predajca, predajca finančných produktov a služieb, predajca poistenia, zamestnanec telefónneho centra a mnohých iných.

Od svojho vzniku v roku 2005, psychometrický test CCV® podstúpilo viac ako 1 milión uchádzačov o zamestnanie na predajných pozíciách na celom svete a jeho presnosť stále stúpa.

CCV® test schopnosti predávať je založený na šiestich prediktívnych faktoroch úspešnosti predaja:

Najnovšie správy

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?