BIG1 - Eslovaco

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® je test na odhad predajcov, vytvorený s cieľom identifikovať najúspešnejších predajcov, ktorý budú mať najväčší vplyv na zisky vašej firmy.

Na počet vytvorených užívateľov nie je stanovený limit.

Na prístup ku systému potrebujete iba počítač s prístupom na internet a prístupový kód ku vášmu kontu.

Predbežné výsledky sú dodané okamžite.

Nie, každý dokáže interpretovať výsledky testov, po absolvovaní 30 minútového kurzu.

Extenzívne výskumy vykonané firmou VYA Consulting© identifikovali 6 základných a nevyhnutných kompetencií, na základe ktorých sa odlišuje výkon predajcov.

Ak majú všetci rovnaké vzdelanie a prax, sú to práve nasledujúce kompetencie, ktoré zvyšujú úspešnosť predajcu.

 • Energickosť
 • Iniciatíva
 • Presvedčivosť
 • Sila ega
 • Motivácia niečo dosiahnuť
 • Sebadôvera

Spomínané kompetencie predajcu boli potvrdené viacerými štúdiami, kde sa sledovali rôzne faktory ako je úroveň manažmentu bonusy, pracovné podmienky a podobne.

CCV® test predajcov bol overovaný na predajcoch po celom svete a to s vynikajúcimi výsledkami. Štúdie validity sa robili v Brazílii,  Mexiku, Španielsku, Jordánsku, Nigérii,  Indonézii, Indii a mnohých ďalších krajinách.

Viac ako 1 milión CCV® testov už bolo použitých.

CCV®Systém podporuje prediktívnu validitu, a výsledky CCV® testu vykazujú validitu pri porovnaní výsledkov  CCV® psychometrického testu predajcov so skutočnými výsledkami predaja u hodnotených zamestnancov.

Dodnes bolo realizovaných viac ako 100 štúdií, ktoré analyzovali validitu údajov v rôznych firmách na celom svete. Sledovali vysokú prediktibilitu výkonov predajcov u úspešných predajcov používaním CCV®  testu predajcov.

CCV® test demonštroval vysokú prediktivitu výkonov predajcov zamestnaných v rôznych oblastiach a odvetviach: maloobchod, predaj finančných produktov a služieb, poisťovníctvo, telekomunikácie, a mnohých iných.

Áno. Môžete vykonať rýchlu a presnú diagnostiku vašej predajnej sily, čo vám umožní zorganizovať primerané opatrenia v oblasti školení a vývoja.

 CCV®test pre odhad predajnej sily a vývoja je sleduje nasledujúce zručnosti:

 • Energickosť
 • Iniciatíva
 • Presvedčivosť
 • Sila ega
 • Motivácia niečo dosiahnuť
 • Sebadôvera

Základnou odlišnosťou je, že  CCV® test predajcov má schopnosť PREDPOVEDAŤ správanie predajcov v budúcnosti. To znamená, že použitím tohto systému je možné predpovedať, ktorí z predajcov dosiahnu najvyšší objem predaja.

CCV® hodnotiaci test je dostupný v rôznych jazykových mutáciách. .

Staňte sa distribútorom

Niektoré z výhod našich posudkových systémov sú:

 • Systémy sú vysoko ziskové pre spoločnosti, ktoré ich zaviedli, a majú vysokú návratnosť investície.
 • Systémy sú jednoducho ovládateľné, na obsluhu, nevyžadujú experta v oblasti ľudských zdrojov ani na vyhodnotenie výsledkov.
 • Umožňujú oddeleniu ľudských zdrojov byť strategicky prepojeným s víziou celej firmy.
 •  Licencie na exkluzívne systémy sa udeľujú výlučne so súhlasom vývojárov.
 • Umožňujú automatizáciu výberu osôb a ich hodnotenia, čím šetria čas.

Ak máte know-how a máte sieť kontaktov na firmy vo vašom okolí, ktorým by ste naše posudkové systémy mohli ponúknuť, kontaktujte nás prosím,  pro viac informácií.

De ce să folosiți ERI?

ERI® EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY®  je test na odhad výberu ľudí,vytvorený za účelom zlepšenia výber zamestnancov a prácu manažmentu ľudských zdrojov (HRM) vo firmách po celom svete, tým, že identifikuje najviac výkonných a spoľahlivých  zamestnancov.

Je medzinárodne uznávaný ako presný test so širokým záberom. ERI® test pre výber ľudí identifikuje úroveň rizika neproduktívneho správania u uchádzačov o zamestnanie ešte predtým, ako ich príjmete. Tiež poskytuje profil možných rizík na základe siedmych faktorov správania ľudí:

De ce să folosiți CCV?

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® je test na hodnotenie predajcov, vytvorený na identifikáciu vysoko výkonných predajcov, ktorý budú mať najväčší vplyv na vašu firmu.

CCV® test hodnotenia predajcov dokázal svoje opodstatnenie  tým, že správne odhadol schopnosti  predajcov na rôznych pozíciách a v rôznych oblastiach: maloobchodný predajca, predajca finančných produktov a služieb, predajca poistenia, zamestnanec telefónneho centra a mnohých iných.

Od svojho vzniku v roku 2005, psychometrický test CCV® podstúpilo viac ako 1 milión uchádzačov o zamestnanie na predajných pozíciách na celom svete a jeho presnosť stále stúpa.

CCV® test schopnosti predávať je založený na šiestich prediktívnych faktoroch úspešnosti predaja:

Najnovšie správy

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?